člen združenia ZBHS

držiteľ certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností

Klientske centrum

Dôležité čísla

Kontakty

Profil spoločnosti

Napíšte nám

Údržba

Zverejňované dokumenty.


Zverejnené zmluvy.

Zmluvy zverejnené v roku 2012Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2013Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2014Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2015Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2016Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2017Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2018Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2019Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2020Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2021Zobraziť
Zmluvy zverejnené v roku 2022Zobraziť

Oznámenie:

Od 31.03.2022 spoločnosť zverejňuje povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.


Zmluvy uzatvorené automatizovaným spôsobom

Zmluvy uzatvorené automatizovaným spôsobom v rámci elektronického kontraktačného systému, zverejnené v Centrálnom registri zmlúv na stránke www.crz.gov.sk. si môžete pozrieť tu - bližšie info


Zmluvy o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

Zmluvy o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitry si môžete pozrieť tu - bližšie info


Zverejnené objednávky.

Zoznam objednávok za rok 2018Zobraziť
Zoznam objednávok za rok 2019Zobraziť
Zoznam objednávok za rok 2020Zobraziť
Zoznam objednávok za rok 2021Zobraziť
Zoznam objednávok za rok 2022Zobraziť
Zoznam objednávok za rok 2023Zobraziť
Zoznam objednávok za rok 2024Zobraziť


Zverejnené faktúry.

Dodávateľské faktúry za rok 2018Zobraziť
Dodávateľské faktúry za rok 2019Zobraziť
Dodávateľské faktúry za rok 2020Zobraziť
Dodávateľské faktúry za rok 2021Zobraziť
Dodávateľské faktúry za rok 2022Zobraziť
Dodávateľské faktúry za rok 2023Zobraziť
Dodávateľské faktúry za rok 2024Zobraziť


Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácií

podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov - Zobraziť