člen združenia ZBHS

držiteľ certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností

Klientske centrum

Dôležité čísla

Kontakty

Profil spoločnosti

Napíšte nám

Údržba

Najdôležitejšie zákony týkajúce sa správy bytov.


Zákon o vlastníctve bytov a NP 182/1993Zobraziť
Vyhláška ministerstva hospodárstva 503/2022 o rozpočítaní tepla a teplej vodyZobraziť
Zákon 150/2013 o štátnom fonde rozvoja bývaniaZobraziť
Vyhláška 284/2013 o výške štátnej podpory ŠFRBZobraziť
Zákon 443/2010 o dotáciach na rozvoj bývania a o sociálnom bývaníZobraziť
Zákon o tepelnej energetike 657/2004Zobraziť
Vyhláška MH SR č. 240/2016 - pravidlá rozpočítavania teplaZobraziť
Zákon o energetickej efektívnostiZobraziť
Zákon o správcoch bytových domovZobraziť
Vyhláška MDVaRR 328/2015 - zápis do zoznamu správcovZobraziť
Zákon 314/2001 o ochrane pred požiarmiZobraziť
Vyhláška MV SR č. 121/2002 o požiarnej prevenciiZobraziť
Zákon 307/2016 o upomínacom konaníZobraziť
Civilný sporový poriadok 160/2015Zobraziť