člen združenia ZBHS

ADMINISTRÁCIA STRÁNKY

ZOZNAM AKTUALIZÁCIÍ

06.06.2024
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o rekonštrukcii tepelných rozvodov - Klokočina a Diely

28.05.2024
. Kariéra - pridaná informácia o voľnom pracovnom mieste

22.05.2024
. Ponuka prenájmu - pridaný schválený zámer prenájmu majetku mesta

21.05.2024
. Kariéra - pridaná informácia o voľnom pracovnom mieste

16.05.2024
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2024
. Oznamy a novinky - pridaná informácia k vyúčtovaniu 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2024

29.04.2024
. Ponuka prenájmu - pridané schválené zámery prenájmu majetku mesta

23.04.2024
. Ponuka prenájmu - zmazanie výzvy na predkladanie cenových ponúk - stavbár Nitra a futbalový štadión V. Janíkovce

04.04.2024
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o celomestskej deratizácii v meste Nitra

13.03.2024
. Ponuka prenájmu - pridanie výzvy na predkladanie cenových ponúk - stavbár Nitra a futbalový štadión V. Janíkovce

06.03.2024
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o prerušení dodávky tepla a teplej vody na bytových domoch

01.03.2024
. Kariéra - ukončený oznam o hľadaní pracovníka na uvoľnenú pracovnú pozíciu

27.02.2024
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2024
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2024

02.02.2024
. Schválené zámery - pridané schválené zámery prenájmu majetku mesta

01.02.2024
. Zákony pre správu - pridaná vyhláška MH SR č. 503/2022 o rozpočítaní tepla a teplej vody

31.01.2024
. Cenník - aktualizovaný cenník služieb platný od 01.02.2024

29.01.2024
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2024
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2024
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2023

22.12.2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2023

15.11.2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2023

12.10.2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2023

06.10.2023
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o zahájení vykurovacej sezóny za rok 2023

19.09.2023
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o celomestskej deratizácii

17.08.2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2023

03.08.2023
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávkach teplej vody na BD na rok 2023

14.07.2023
. Ponuka prenájmu - ukončenie výzvy na predkladanie cenových ponúk - poliklinika Klokočina

12.07.2022
. Profil spoločnosti - pridaná Výročná správa a Správa auditorky za rok 2022

30.06.2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2023

29.06.2023
. Ponuka prenájmu - pridanie výzvy na predkladanie cenových ponúk - poliklinika Klokočina

15.05.2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2023

10.05.2023
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávkach teplej vody na BD na rok 2023
. Oznamy a novinky - pridaná výzva na predloženie ponuky na prenájom nebytových priestorov Na hôrke 19 a Štúrova 33

31.03.2023
. Oznamy a novinky - aktualizovaný oznam o ponuke na rádiové odpočty vodomerov

15.03.2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2023

03.03.2023
. Oznamy a novinky - pridaná výzva na predloženie ponuky na prenájom nebytových priestorov

21.02.2023
. Oznamy a novinky - pridaná výzva na predloženie ponuky na prenájom nebytových priestorov

14.02.2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022

30.01.2023
. Dokumenty na stiahnutie - aktualizovaný zoznam dokumentov na stiahnutie pre nájomcov

16.01.2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2023
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022

02.01.2023
. Dokumenty na stiahnutie - aktualizovaný zoznam dokumentov na stiahnutie pre nájomcov
. Ponuka prenájmu - zrušenie výzvy na predkladanie cenových ponúk

20.12.2022
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávke tepla a teplej vody na BD
. Oznamy a novinky - pridaná výzva na predloženie ponuky na prenájom nebytových priestorov

14.12.2022
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávke tepla a teplej vody na BD
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022

09.12.2022
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk

20.10.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022
. Oznamy a novinky - odstránená výzva na predloženie ponuky na prenájom nebytových priestorov

07.10.2022
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávke tepla a teplej vody na BD
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk

04.10.2022
. Oznamy a novinky - pridaná výzva na predloženie ponuky na prenájom nebytových priestorov

30.09.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022

07.09.2022
. Oznamy a novinky - pridaná výzva na predloženie ponuky na odstránenie závad z protipožiarnej kontroly

05.09.2022
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk

17.08.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022

01.08.2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

25.07.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

08.07.2022
. Profil spoločnosti - pridaná Výročná správa a Správa auditorky za rok 2021

06.07.2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

20.06.2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

13.06.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022

07.06.2022
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o plánovaných odstávkach TÚV za rok 2022 na BD

31.05.2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

25.05.2022
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk

16.05.2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

13.05.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022

05.05.2022
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávke ÚK a TÚV na BD

13.04.2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

05.04.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

30.03.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2022

29.03.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2022

28.03.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

22.03.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2022

16.03.2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

15.03.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

09.03.2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

07.03.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2022

03.03.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2022

01.03.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

28.02.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2022

24.02.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022

16.02.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

15.02.2022
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk

11.02.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2022

03.02.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

02.02.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2022

31.01.2022
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk

27.01.2022
. Oznamy a novinky - aktualizovaná ponuka na rádiové odpočty vodomerov so zbernicou pre rok 2022

24.01.2022
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

20.01.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

18.01.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk

14.01.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2022

11.01.2022
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

23.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk

22.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

20.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

16.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra 15.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

14.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

08.12.2021
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk - ukončenie výzvy
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

07.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

06.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

02.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

01.12.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

29.11.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

24.11.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

23.11.2021
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávke ÚK a TÚV na BD
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk

22.11.2021
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

19.11.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

15.11.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

11.11.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

09.11.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

08.11.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

05.11.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

03.11.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

02.11.2021
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávke ÚK a TÚV na BD

28.10.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

27.10.2021
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výziev na predkladanie cenových ponúk
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

25.10.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

22.10.2021
. Ponuka prenájmu - aktualizácia výzvy na predkladanie cenových ponúk
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

19.10.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

14.10.2021
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

13.10.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

11.10.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

07.10.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

04.10.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

30.09.2020
. Profil spoločnosti - pridaná Výročná správa a Správa audítorky za rok 2020

29.09.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

28.09.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

27.09.2021
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávke ÚK a TÚV na BD
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o nastavení termoregulačných ventilov

24.09.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

23.09.2021
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

20.09.2021
. Ponuka prenájmu - aktualizované výzvy na predkladanie cenových ponúk
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

13.09.2021
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

06.09.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

31.08.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

30.08.2021
. Ponuka prenájmu - aktualizované výzvy na predkladanie cenových ponúk

27.08.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

19.08.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

18.08.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

11.08.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

10.08.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

09.08.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

05.08.2021
. Oznamy a novinky - pridaný oznam o prerušení dodávky TÚV na BD
. Ponuka prenájmu - pridaná výzva na predkladanie cenových ponúk
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

04.08.2021
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

03.08.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

02.08.2021
. Oznamy a novinky - pridaný oznam o prerušení dodávky TÚV na BD
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

30.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

29.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

28.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

27.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

26.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

22.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

15.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Ponuka prenájmu - pridaná výzva na predkladanie cenových ponúk
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

12.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

08.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

07.07.2021
. Oznamy a novinky - odstránené oznámenie o ponuke na prenájom garáže

02.07.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

30.06.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

28.06.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

25.06.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

16.06.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o ponuke na prenájom garáže a obchodného priestoru

14.06.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

09.06.2021
. Ponuka prenájmu - pridaná výzva na predkladanie cenových ponúk
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

08.06.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

07.06.2021
. Oznamy a novinky - pridaný zoznam plánovaných odstávok teplej vody . Oznamy a novinky - pridaná informácia k žiadosti o poskytnutie dotácie v súvislosti s COVID-19 . Ponuka prenájmu - pridaný schválený zámer na prenájom . Oznamy a novinky - aktualizované oznámenie o prerušení dodávky TÚV na BD

03.06.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

02.06.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

01.06.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

27.05.2021
. Oznamy a novinky - aktualizované oznámenie o odstávke TÚV na BD

26.05.2021
. Oznamy a novinky - pridaná informácia o vyúčtovaní za rok 2020

25.05.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021
. Ponuka prenájmu - pridané výzvy na predkladanie cenových ponúk
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

24.05.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

14.05.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

12.05.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

04.05.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

03.05.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o novej službe pre vlastníkov - elektronické doručovanie dokumentov

29.04.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

23.04.2021
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

22.04.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

19.04.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Oznamy a novinky - aktualizované oznámenie o odstávke ÚK a TÚV na BD

13.04.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Oznamy a novinky - aktualizované oznámenie o odstávke ÚK a TÚV na BD

08.04.2021
. Ponuka prenájmu - zrušené výzvy na predkladanie cenových ponúk

06.04.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

01.04.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

30.03.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávke ÚK a TÚV na BD

26.03.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

25.03.2021
. Oznamy a novinky - odstránené oznámenie o odstávke ÚK a TÚV na BD

15.03.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

10.03.2021
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o odstávke ÚK a TÚV na BD

04.03.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

01.03.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

24.02.2021
. Ponuka prenájmu - pridané výzvy na predkladanie cenových ponúk
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o ponuke na prenájom garsónky a r izbového bytu
. Dokumenty na stiahnutie - aktualizovaný zoznam dokumentov na stiahnutie pre nájomcov
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021

17.02.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

15.02.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

04.02.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

02.02.2021
. Dokumenty na stiahnutie - aktualizovaný zoznam dokumentov na stiahnutie pre nájomcov

26.01.2021
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o možnosti dezinfekcie priestorov v BD
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o predaji majetku spoločnosti
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2021

22.01.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

13.01.2021
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o samoodpočtoch meračov médií za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021

12.01.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

11.01.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

08.01.2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2021
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

22.12.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

21.12.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

18.12.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

15.12.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
14.12.2020
. Ponuka prenájmu - pridané výzvy na predkladanie cenových ponúk

10.12.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Ponuka prenájmu - zrušené výzvy na predkladanie cenových ponúk

08.12.2020
. Dokumenty na stiahnutie - aktualizovaný zoznam dokumentov pre nájomcov: oznámenie škodovej udalosti

07.12.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

02.12.2020
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o prerušení dodávky ÚK a TÚV
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

01.12.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

30.11.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

27.11.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020

25.11.2020
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

20.11.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

11.11.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

10.11.2020
. Ponuka prenájmu - pridané výzvy na predkladanie cenových ponúk

09.11.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

06.11.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

05.11.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

02.11.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

31.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

30.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

26.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

23.10.2020
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o prerušení dodávky ÚK a TÚV
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

22.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

21.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

20.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

16.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

15.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

14.10.2020
. Profil spoločnosti - pridaná Výročná správa a Správa auditorky za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

13.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

09.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o prerušení dodávky ÚK a TÚV

07.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Služby - verejné obstarávanie - aktualizovaný zoznam výziev na verejné obstarávanie

06.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

05.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

02.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o prerušení dodávky ÚK a TÚV na domoch Párovská 7-9 a Hviezdna 4

01.10.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

23.09.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

16.09.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

14.09.2020
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o prerušení dodávky TÚV na kotolni Párovce a dome Olympia

11.09.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

10.09.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

09.09.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

08.09.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

07.09.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

04.09.2020
. Dokumenty na stiahnutie/vlastníci, nájomcovia - pridané potvrdenie o nahlásení účtu užívateľa
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

03.09.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

02.09.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

31.08.2020
. Ponuka prenájmu - pridaná výzva na predkladanie ponúk

28.08.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

11.08.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

10.08.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

04.08.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

03.08.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

31.07.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

30.07.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

28.07.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

27.07.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020

22.07.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

20.07.2020
. Ponuka prenájmu - vymazané ponuky na prenájom priestorov v majetku mesta

13.07.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

10.07.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020

07.07.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

06.07.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

03.07.2020
. Ponuka prenájmu - aktualizovaný zoznam ponúk na prenájom priestorov v majetku mesta
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

30.06.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

26.06.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

23.06.2020
. Oznamy a novinky - pridaná ponuka pracovného miesta na letnom kúpalisku
. Oznamy a novinky - odstránená ponuka na prenájom komerčných priestorov

22.06.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020

17.06.2020
. Ponuka prenájmu - aktualizovaný zoznam ponúk na prenájom priestorov v majetku mesta

12.06.2020
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o prerušení dodávky TÚV na bytových domoch

09.06.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Oznamy a novinky - pridaná ponuka na prenájom komerčných priestorov

04.06.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

03.06.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Oznamy a novinky - pridaný Zoznam odstávok teplej vody na rok 2020

27.05.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020

20.05.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

11.05.2020
. Zákony pre správu - aktualizované znenie zákona o vlastníctve bytov a NP č. 182/1993 účinné od 01.02.2020
. Zákony pre správu - aktualizované znenie vyhlášky o ŠFRB č. 284/2013 účinné od 01.01.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

07.05.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020

05.05.2020
. Oznamy a novinky - odstránené Oznámenie o prijatých opatreniach na zamedzenie šírenia nového koronavírusu

30.04.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Oznamy a novinky - pridané Oznámenie o doručovaní vyúčtovania za rok 2019

29.04.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

22.04.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

21.04.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020

15.04.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

06.04.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

02.04.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

01.04.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

26.03.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

25.03.2020
. Oznamy a novinky - pridané Oznámenie pre užívateľov

24.03.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

12.03.2020
. Oznamy a novinky - pridané Oznámenie o prijatých opatreniach na zamedzenie šírenia nového koronavírusu

11.03.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

10.03.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

05.03.2020
. Ponuka prenájmu - aktualizovaný zoznam ponúk na prenájom priestorov v majetku mesta

04.03.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Oznamy a novinky - pridané Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru Bratislava

03.03.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

27.02.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

25.02.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020

20.02.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

19.02.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

18.02.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

13.02.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020

04.02.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020

03.02.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

29.01.2020
. Cenník - aktualizovaný cenník výkonov a služieb spoločnosti v znení dodatku č. 15
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

28.01.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019

22.01.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

21.01.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2020

17.01.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

16.01.2020
. Dokumenty na stiahnutie - aktualizovaný zoznam dokumentov pre nájomcov

15.01.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

07.01.2020
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

19.12.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

16.12.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019

13.12.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

12.12.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

09.12.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

05.12.2019
. Ponuka prenájmu - aktualizovaný zoznam ponúk na prenájom priestorov v majetku mesta

20.11.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

19.11.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

12.11.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019

05.11.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

29.10.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019
. Oznamy a novinky - pridaný oznam o aktualizácii poistenia bytových domov

28.10.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

25.10.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019

17.10.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

14.10.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

08.10.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

02.10.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

30.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

26.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

25.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

24.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

23.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o zahájení vykurovacej sezóny
. Oznamy a novinky - pridané oznámenie o zmene maximálnej ceny odpadovej vody

19.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

16.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

10.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019

09.09.2019
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie

04.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Oznamy a novinky - pridaná pozvánka na odborný seminár

02.09.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

23.08.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019

20.08.2019
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie

19.08.2019
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie

14.08.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

13.08.2019
. Oznamy a novinky - aktualizované oznámenie o odstávke teplej vody
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019

07.08.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

05.08.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

29.07.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Oznamy a novinky - aktualizované oznámenie o odstávke teplej vody
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie

25.07.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019

24.07.2019
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie

22.07.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie

18.07.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

16.07.2019
. Oznamy a novinky - aktualizované oznámenie o dôležitých telefónnych číslach

15.07.2019
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie

09.07.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

02.07.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

01.07.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

28.06.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

27.06.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Oznamy a novinky - pridaný oznam o rekonštrukcii plynových potrubí

26.06.2019
. Hlavná stránka - pridaná funkcia vyhľadávania podľa zadaného textu

18.06.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Oznamy a novinky - ukončenie výzvy na predloženie ponuky

14.06.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

12.06.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

11.06.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

03.06.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

28.05.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019

16.05.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

10.05.2019
. Poskytované služby - aktualizovaná informácia o spracúvaní osobných údajov

07.05.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

03.05.2019
. Oznamy a novinky - pridaná výzva na predloženie ponuky

30.04.2019
. Oznamy a novinky - pridaný zoznam technologických odstávok teplej vody

29.04.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

26.04.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

17.04.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

16.04.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

15.04.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

10.04.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

08.04.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

03.04.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra

01.04.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

29.03.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

28.03.2019
. Profil spoločnosti - pridané osvedčenie o zápise do zoznamu správcov bytových domov
. Služby->Poskytované služby - pridaná informácia o spracúvaní osobných údajov

27.03.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019

20.03.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019
. Cenník - aktualizovaný cenník výkonov a služieb spoločnosti

15.03.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv o prenájme bytov vo vlastníctve mesta Nitra
. Dokumenty na stiahnutie - aktualizovaný zoznam dokumentov pre vlastníkov a nájomcov

13.03.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

06.03.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

05.03.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

04.03.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

15.02.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019

14.02.2019
. Hlavné menu, Služby - pridaná voľba Reklamačný poriadok

11.02.2019
. Oznamy a novinky - aktualizovaný zoznam odstávok elektrickej energie

07.02.2019
. Oznamy a novinky - pridaná informácia o stretnutí zástupcov vlastníkov

06.02.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019.

01.02.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019.

29.01.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam dodávateľských faktúr za rok 2018
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2018
. Zverejnené dokumenty - pridaný zoznam objednávok za rok 2019

28.01.2019
. Oznamy a novinky - pridaná informácia o odstávke tepla a teplej vody

18.01.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019.

15.01.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019.

14.01.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam došlých faktúr za rok 2018.
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam objednávok za rok 2018
. Základné informácie - aktualizovaný zoznam kontaktov na pracovníkov spoločnosti

08.01.2019
. Zverejnené dokumenty - aktualizovaný zoznam zmlúv za rok 2019
. Oznamy a novinky - pridaná pozvánka na pracovné stretnutie

07.01.2019
. Profil spoločnosti - aktualizované údaje o spoločnosti Službyt k 31.12.2018

03.01.2019
. Zákony pre správu - aktualizované znenie zákona o vlastníctve bytov a NP č. 182/1993 účinné od 01.01.2019
. Zákony pre správu - aktualizované znenie vyhlášky o výške štátnej podpory ŠFRB č. 284/2013 účinné od 01.01.2019

Profil spoločnosti
Poskytované služby
Údržba a opravy
Reklamačný poriadok
Služby-verejné obstarávanie
Zákony pre správu
Niečo o stavebných úpravách
Dokumenty na stiahnutie - vlastníci
Dokumenty na stiahnutie - nájomcovia
Zverejnené dokumenty
Klientske centrum
Kontakty
Napíšte nám
Cenník
Archív
Ponuka prenájmu
Kariéra
Pomáhame

ZÁKLADNÉ   INFORMÁCIE

Klientske centrum

Dôležité čísla

Kontakty

Profil spoločnosti

Napíšte nám

Údržba

OZNAMY   A   NOVINKY

OZNÁMENIE O REKONŠTRUKCII ROZVODOV TEPLA - KLOKOČINA A DIELY


Vážení užívatelia,
NTS, a.s. oznamuje užívateľom, že zahajuje rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov tepla, domové OST v sústave CZT Nitra - Klokočina a Diely - okruh 4.B. Bližšie info - tlačidlo Viac...
Hladanie...

ODSTÁVKY ELEKTRICKEJ ENERGIE


Zoznam odstávok elektrickej energie na bytových domov si môžete pozrieť tu.Hladanie...

INFORMÁCIU O VÝHODÁCH URČENÉHO MERADLA


pri inštalácii a výmene meradiel tepla, teplej a studenej vody v zmysle zákona 321/2014, si môžete pozrieť po kliknutí na tlačidlo Viac...Hladanie...

VÝZVA NA OBNOVENIE ŽIADOSTI O PRENÁJOM BYTU OBSTARANĚHO Z VEREJNÝCH PROSTRIEDKOV
Hladanie ...

AKTUALIZÁCIA POISTENIA BYTOVÝCH DOMOV.


Vážení užívatelia, Službyt Nitra, s.r.o. pripravil od 1.1.2023 aktualizáciu exkluzívneho poistenia bytových domov. Bližšie informácie - tlačidlo Viac...Hladanie...

POTVRDENIE O POISTENÍ DOMU


Vážení užívatelia, aktuálne potvrdenie o poistení domu v poisťovni Allianz si môžete pozrieť po prihlásení na portál POSCHODOCH v sekcii: Výstupy za dom, voľba: Dokumenty objektu, súbor: Potvrdenie o poistení Allianz

Hladanie...

ZASIELANIE DOKUMENTOV MAILOM


Vážení vlastníci, pripravili sme pre vás novú službu - elektronické doručovanie dokumentov. Ponúkame Vám možnosť zvoliť si doručovanie dokumentov formou e-mailovej správy. Bližšie info tlačidlo Viac..Hladanie ...

ZASIELANIE SMS


Vážení užívatelia, oznamujeme vám, že od 1.4.2016 sme pre vás pripravili novú službu - zasielanie SMS. Termín schôdze, odstávky médií, prípadne iné zaujímavé informácie dostanete priamo na váš mobilný telefón. Služba je zadarmo a podmienkou je nahlásenie aktuálneho telefónneho čísla správcovi. Veríme, že aj týmto prispejeme k vašej väčšej informovanosti o dianí vo vašom dome.


Hladanie...

PONUKA NA RÁDIOVÉ ODPOČTY VODOMEROV SO ZBERNICOU


Vážení užívatelia bytov,
dovoľujeme si Vás informovať, že existuje aj možnosť odčítania spotrieb vodomerov diaľkovo bez vstupu do bytov prostredníctvom rádiových modulov a zberníc.
Pre rok 2024 sme pre vás pripravili zvýhodnenú cenovú ponuku - bližšie informácie tlačidlo Viac...Hladanie ...

INFORMÁCIE JEDNODUCHO A RÝCHLO


Vážení užívatelia, váš správca, Službyt Nitra, s.r.o., vám ponúka možnosť prístupu k základným informáciám o vašom byte a dome. Prístup je bezplatný a je riešený internetovým portálom WWW.POSCHODOCH.SK.Hladanie...

0 9 6 4 3 0
 ©  1.4.2018 Službyt Nitra, s.r.o.