člen združenia ZBHS

držiteľ certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností

Menu

Kontaktujte nás

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

e-mail:
sekretariat@sluzbyt-nitra.sk

037-69 22 109

O nás

Spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. dlhoročne zabezpečuje správu a údržbu bytových a nebytových budov. V oblasti správy nehnuteľností (facility management-u) má v náväznosti na predchádzajúce formy podnikania už viac ako 40 ročnú tradíciu.

V súčasnosti je spoločnosť najväčšou univerzálnou správcovskou spoločnosťou v Nitre. Sme aktívnym členom Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, ktorého činnosť je zameraná najmä na výmenu skúseností a informácií v oblasti bytového hospodárstva a energetiky a účasť na tvorbe nových právnych predpisov. Sme držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností udeleným certifikačným orgánom fi. SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification.

počítadlo.abz.cz

[CNW:Counter]

Aktuality

Organizačné oznamy.

10.05.2016

Oznámenie o zavedení novej služby pre užívateľov
Vážení užívatelia, oznamujeme vám, že od 1.4.2016 pre vás pripravujeme novú službu - zasielanie SMS. Termín schôdze, odstávky médií, prípadne iné zaujímavé informácie dostanete priamo na váš mobilný telefón. Služba je zadarmo a podmienkou je nahlásenie aktuálneho telefónneho čísla správcovi. Veríme, že aj týmto prispejeme k vašej väčšej informovanosti o dianí na vašom dome.

Postup pri poistnej udalosti /PU/ na spoločných priestoroch bytového domu /BD/.
1. Zástupca vlastníkov po zistení poistnej udalosti nahlasuje do Službytu Nitra, s.r.o., na telefónne číslo 6922 123 /110,142/:
- dátum a čas vzniku PU
- miesto vzniku PU
- čo bolo poškodené
- odhadovaná cena poškodenia
- urobiť foto, ak je to možné
Poistná udalosť spôsobená vandalizmom musí byť hlásnená aj polícii, ktorá spracuje zápis.
2. Pracovník Službytu Nitra, s.r.o. nahlasuje PU do poisťovne, ktorá určí dátum obhliadky a číslo poistnej udalosti. Po vykonaní obhliadky zástupca vlastníkov objednáva opravu a po doručení faktúry pracovník Službytu Nitra predloží všetky podklady do poisťovne k plneniu poistnej udalosti.
Náklady spojené s odstraňovaním PU hradené poisťovňou sú zaúčtované do fondu prevádzky, údržby a opráv bytového domu.

Bližšie informácie o poistení zodpovednosti z bežnej činnosti
Zástupcovia vlastníkov bytov v tomto období obdržali oznam o možnom exkluzívnom poistení zodpovednosti z bežnej činnosti obyvateľov domácností. Súčasťou tohto oznamu je spracované písomné hlasovanie, ktoré je v zmysle zákona potrebné k uzatváraniu poistných zmlúv pre domy. Na základe požiadaviek o bližšie informácie pre vlastníkov bytov uvádzame:
Poistenie zodpovednosti z bežnej činnosti rieši (napr.):

- vytopenie suseda z vodovodných batérií, sifónu, prasknutej hadice prívodu do batérie
- vytopenie suseda po vytečení práčky napr. vypadnutá odpadová hadica, prasknutá prívodná hadica
- škody spôsobené susedom po prasknutí akvária
- škody spôsobené pri športovaní, pri detských hrách a podobne, napr. ublíženie inému na zdraví alebo majetku, ako aj na živote.

Vlastníci bytov si po dojednaní tohto poistenia môžu zo svojich súkromných poistných zmlúv úplne zrušiť poistenie zodpovednosti. Zariadenie domácnosti by si mali ponechať poistené.
Ak potrebujete ešte bližšie informácie, môžete volať na t.č. 0914 344 569, Ing. Blaško, Eurofin

MALÁ REVOLÚCIA V POISTENÍ BYTOVÝCH DOMOV
Vážení užívatelia, Službyt Nitra, s.r.o. pripravuje od 1.9.2015 rozšírenie rozsahu poistenia bytových domov. Bližšie informácie o tejto novinke nájdete tu a vsekcii ZAUJÍMAVÉ INFO.

Potvrdenie o poistení domu
Vážení užívatelia, aktuálne potvrdenie o poistení domu v poisťovni Allianz si môžete pozrieť po prihlásení na portál WWW.POSCHODOCH.SK v sekcii: Výstupy za dom, voľba: Dokumenty objektu, súbor: Potvrdenie o poistení Allianz.

Vážení uzívatelia, oznamujeme vám, že v dňoch 24.12.2014 až 6.1.2015 bude celozávodná dovolenka a klientske centrum bude zatvorené.
Ďakujeme vám za prejavenú
dôveru v roku 2014 a tešíme sa na.
spoluprácu aj v nasledujúcom období..
Zároveň Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu najbližších a do nového roku 2015
vám prajeme veľa zdravia, šťastia a
osobných aj pracovných úspechov.Vážení uzívatelia, oznamujeme vám, že v dňoch 24.12.2014 až 6.1.2015 bude celozávodná dovolenka a klientske centrum bude zatvorené. Ďakujeme vám za prejavenúdôveru v roku 2014 a tešíme sa na. spoluprácu aj v nasledujúcom období..Zároveň Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkovv kruhu najbližších a do nového roku 2015vám prajeme veľa zdravia, šťastia a osobných aj pracovných úspechov.

Oznámenie o zmene zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Vážení užívatelia, oznamujeme vám, že od 1.10.2014 nadobudol účinnosť zákon č.205/2014 Z.z., ktorym sa mení a dopĺňa zákon č.182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov. Jednou zo zmien je aj povinnosť správcu zverejňovať na dome alebo na webovom sidle (internetovej stránke) postup pri obstarávaní tovarov a služieb na zabezpečenie činností spojených so správou domu, ktorý vám bude sprístupnený tu.

Nový cenník služieb
Cenník služieb platný od 01.01.2013 je dostupný na portáli www.poschodoch.sk

Plánované odstávky TÚV v roku 2016
Zoznam plánovaných technologických odstávok teplej úžitkovej vody pre rok 2016 - tu.

Plánované odstávky elek. energie v roku 2016
Rázusova 1
- 31.05.2016  07.30-11.30
Benického 2,4,6,8,9,10,11,12,13
- 31.05.2016  07.30-11.30
Jarmočná 3,5,6,9,10,11,12,14,16,18
- 31.05.2016  07.30-11.30
8.mája 19,21,23,25,27,31,33
- 31.05.2016  07.30-11.30
Kultúrna 1, 2
- 01.06.2016  07.30-11.00

Termoregulačné ventily a hospodárenie s teplom

Informácie o tom, ako správne používať termoregulačné ventily na radiátoroch a ako pomocou nich hospodáriť s teplom v bytoch, si užívatelia bytov môžu pozrieť na portáli POSCHODOCH.

Kde nás nájdete