člen združenia ZBHS

držiteľ certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností

Menu

Kontaktujte nás

Službyt Nitra, s.r.o.
Janka Kráľa 122
949 01 Nitra

e-mail:
sekretariat@sluzbyt-nitra.sk

037-69 22 109

O nás

Spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. dlhoročne zabezpečuje správu a údržbu bytových a nebytových budov. V oblasti správy nehnuteľností (facility management-u) má v náväznosti na predchádzajúce formy podnikania už viac ako 40 ročnú tradíciu.

V súčasnosti je spoločnosť najväčšou univerzálnou správcovskou spoločnosťou v Nitre. Sme aktívnym členom Združenia bytového hospodárstva na Slovensku, ktorého činnosť je zameraná najmä na výmenu skúseností a informácií v oblasti bytového hospodárstva a energetiky a účasť na tvorbe nových právnych predpisov. Sme držiteľom certifikátu kvality ISO 9001:2008 v oblasti správy nehnuteľností udeleným certifikačným orgánom fi. SGS United Kingdom Ltd. Systems & Services Certification.

počítadlo.abz.cz

[CNW:Counter]

Aktuality

Organizačné oznamy.

20.10.2016

Nové informácie k problematike rozpočitavania nákladov na teplo za byt
v nadzväznosti na novú vyhlášku č. 240/2016 §7 ods. 1 Z.z. účinnú od 1.1.2017 si môžete pozrieť tu.

Výzva na predloženie ponuky
Službyt NItra s.r.o, vyhlasuje výzvu na predloženie ponuky na výber zhotoviteľa prác pre bytový dom - predmet diela: rekonštrukcia strechy so zateplením. Viac informácií...

Oznámenie o zavedení novej služby pre užívateľov
Vážení užívatelia, oznamujeme vám, že od 1.4.2016 sme pre vás pripravili novú službu - zasielanie SMS. Termín schôdze, odstávky médií, prípadne iné zaujímavé informácie dostanete priamo na váš mobilný telefón. Služba je zadarmo a podmienkou je nahlásenie aktuálneho telefónneho čísla správcovi. Veríme, že aj týmto prispejeme k vašej väčšej informovanosti o dianí na vašom dome.

MALÁ REVOLÚCIA V POISTENÍ BYTOVÝCH DOMOV
Vážení užívatelia, Službyt Nitra, s.r.o. pripravuje od 1.9.2015 rozšírenie rozsahu poistenia bytových domov. Bližšie informácie o tejto novinke nájdete tu a v sekcii ZAUJÍMAVÉ INFO.

Potvrdenie o poistení domu
Vážení užívatelia, aktuálne potvrdenie o poistení domu v poisťovni Allianz si môžete pozrieť po prihlásení na portál WWW.POSCHODOCH.SK v sekcii: Výstupy za dom, voľba: Dokumenty objektu, súbor: Potvrdenie o poistení Allianz.

Vážení uzívatelia, oznamujeme vám, že v dňoch 24.12.2014 až 6.1.2015 bude celozávodná dovolenka a klientske centrum bude zatvorené.
Ďakujeme vám za prejavenú
dôveru v roku 2014 a tešíme sa na.
spoluprácu aj v nasledujúcom období..
Zároveň Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu najbližších a do nového roku 2015
vám prajeme veľa zdravia, šťastia a
osobných aj pracovných úspechov.Vážení uzívatelia, oznamujeme vám, že v dňoch 24.12.2014 až 6.1.2015 bude celozávodná dovolenka a klientske centrum bude zatvorené. Ďakujeme vám za prejavenúdôveru v roku 2014 a tešíme sa na. spoluprácu aj v nasledujúcom období..Zároveň Vám želáme príjemné prežitie vianočných sviatkovv kruhu najbližších a do nového roku 2015vám prajeme veľa zdravia, šťastia a osobných aj pracovných úspechov.

Oznámenie o zmene zákona č. 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
Vážení užívatelia, oznamujeme vám, že od 1.10.2014 nadobudol účinnosť zákon č.205/2014 Z.z., ktorym sa mení a dopĺňa zákon č.182/1993 Z.z. o vlastnictve bytov a nebytových priestorov. Jednou zo zmien je aj povinnosť správcu zverejňovať na dome alebo na webovom sidle (internetovej stránke) postup pri obstarávaní tovarov a služieb na zabezpečenie činností spojených so správou domu, ktorý vám bude sprístupnený tu.

Nový cenník služieb
Cenník služieb platný od 01.01.2013 je dostupný na portáli www.poschodoch.sk

Plánované odstávky TÚV v roku 2016
Zoznam plánovaných technologických odstávok teplej úžitkovej vody pre rok 2016 - tu.

Plánované odstávky elek. energie v roku 2016
Zvolenská 1,3,5,7
- 02.11.2016  11.30-14.30
Partizánska 69,71,73
- 02.11.2016  11.30-14.30
Beethovenova 6,8
- 03.11.2016  11.30-14.30

Bizetova 7,9,11
- 03.11.2016  11.30-14.30

Považská 3,5,7
- 04.11.2016  07,30-11,00
Partizánska 91,93
- 04.11.2016  07.30-11.00

Termoregulačné ventily a hospodárenie s teplom
Informácie o tom, ako správne používať termoregulačné ventily na radiátoroch a ako pomocou nich hospodáriť s teplom v bytoch, si užívatelia bytov môžu pozrieť na portáli POSCHODOCH6

Kde nás nájdete